K.V.K.K | Epinpro.com | Oyuncuya Dair Her Şey!

K.V.K.K

Epinpro.com KVKK Metni


1. Veri Sorumlusu


Epinpro.com, kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusundaki yükümlülüklerinin farkındadır. Bu nedenle, Epinpro.com olarak "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, KVKK'ya uygun olarak kişisel verilerinizi işlemekteyiz.


2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri


Kişisel verileriniz, Epinpro.com tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:


Üyelik işlemleri ve hesap yönetimi

Satın alma işlemleri ve ödeme işlemleri

Müşteri destek ve iletişim

Ürün ve hizmetlerin sunumu

İstatistiksel analizler ve pazarlama faaliyetleri

Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçlar için Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.


3. Kişisel Veri Kategorileri ve İşlenen Verilerin Toplama Yöntemleri


Epinpro.com tarafından işlenen kişisel veri kategorileri ve bu verilerin toplama yöntemleri aşağıdaki gibidir:


Kimlik bilgileri: Ad, soyad, kullanıcı adı vb.

İletişim bilgileri: E-posta adresi, telefon numarası vb.

Ödeme bilgileri: Kredi kartı bilgileri (ödeme işlemleri sırasında)

Kullanım bilgileri: Ziyaret edilen sayfalar, tercihler vb.

Diğer bilgiler: İletişim formları aracılığıyla sağlanan bilgiler


4. Kişisel Verilerin Saklama Süresi


Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler doğrultusunda ve işleme amacına uygun olarak belirli bir süreyle sınırlı olarak saklanacaktır. Kişisel verileriniz, işleme amaçlarına uygun olmayan hallerde veya ilgili yasal düzenlemeler gerektirdiğinde silinecektir.


5. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Sonlandırılması


Kişisel verilerinizin işlenmesinin sonlandırılması talepleriniz, Kanun'un 11. maddesi kapsamında değerlendirilecektir. Bu taleplerinizi [iletişim bilgileri eklenecektir] adresine iletebilirsiniz.


6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları


Kanun uyarınca, kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:


Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun ve ilgili mevzuata uygun şekilde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


7. İletişim


Kişisel verilerinizin işlenmesi veya kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı kullanma konularında daha fazla bilgi almak veya başvuru yapmak için [ [email protected] ] adresine başvurabilirsiniz.

 • Hızlı Teslimat

  7 gün 24 saat alış ve satış işlemleriniz anında gerçekleştirilir.

 • Güvenli Alışveriş

  3D ve SSL güvencesiyle dilediğiniz ödeme yöntemini kullanabilirsiniz.

 • Uygun Fiyat

  İndirimli ve en uygun fiyatlarla alışverişin keyfini sizde çıkarın.

 • Müşteri Memnuniyeti

  Müşterilerimize kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.